Terugbetaling?

Terugbetaling bij het ziekenfonds voor een consultatie bij een klinisch orthopedagoog.

Stap voor stap wordt de wet van 1 september 2016 omgezet naar de praktijk. Deze wetgeving stelt dat de klinische orthopedagogiek alleen mag worden uitgeoefend door erkende orthopedagogen. Het duurde tot november 2019 voor een volgende stap werd gezet. Begin 2020 kreeg ik als klinisch orthopedagoog mijn visum en erkenning om een gereglementeerd gezondheidsberoep te mogen uitoefenen.

Meer en meer mutualiteiten voorzien dan ook terugbetaling voor een consultatie bij een klinisch orthopedagoog. Er blijft een grote verscheidenheid in aantal sessies en in het terugbetaalde bedrag. Maar we zijn op goeie weg ....

  • Bond Moyson: terugbetaling mits voorschrift van een arts
  • Liberale mutualiteit: terugbetaling
  • Vlaams en Neutraal ziekenfond: terugbetaling
  • Neutraal ziekenfonds Vlaanderen: terugbetaling
  • Onafhankelijk ziekenfonds (OZ): terugbetaling mits extra verzekering Medicalia
  • CM

Hopelijk kunnen we meer en meer het 'verschil' maken.