Volwassenen

Op 10 februari 2020 start ik als eerstelijnsorthopedaggoge voor volwassenen met angst, depressieve kenmerken en verslavingsproblematiek. 

Deze volwassene wordt steeds doorverwezen door een huisarts of een psychiater.