ELP volwassenen


  • voor personen met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik
  • De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.
  • De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
  • De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
  • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem te verbeteren.
  • Het probleem is beperkt in de tijd (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,...)
  • in bezit van een gedateerd en ondertekend verwijsvoorschrift van een huisarts
  • in orde met zijn ziekenfonds.

Een afspraak wordt vastgelegd via het secretariaat van de eerstelijnszorg op het nummer 0485/839.757.

meer info vind je op www.eerstelijnspsycholoognwvl.be of bij je huisarts