Vanuit een gedragstherapeutisch kader begeleid ik jongeren vanaf  9 jaar  

In een eerste vrijblijvende intake bekijken we kort de samenhang tussen het gedrag              (de klacht), de omstandigheden en de persoonlijkheid van de jongere in wisselwerking met zijn omgeving.

In een viertal sessies wordt deze samenhang via vragenlijsten, observaties, gesprekken, .... verder uitgediept.   Welke omstandigheden, welke gedachten zorgen ervoor dat het gedrag, de manier van handelen niet (langer) opbouwend werkt. Wat zorgt ervoor dat de balans bij de jongere niet langer in evenwicht is.

In een gesprek met de ouders en/of jongere wordt erna een plan van aanpak afgesproken. Waarbij kan ik de jongere en/of de ouder ondersteunen om de vicieuze cirkel te doorbreken.

 Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon, maar wordt steeds in onderling overleg afgesproken. Gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen zijn voor mij als mens en als orthopedagoog belangrijke waarden. 

Interesse? Kan ik bij je zoon of dochter het verschil maken?