Zorg op maat vanuit mijn ervaring en deskundigheid. 

Vele jongeren tonen via hun gedrag op een grens te botsen binnen deze complexe maatschappij. Zoveel verwachtingen, zoveel keuzemogelijkheden maken het vormen van een realistisch zelfbeeld niet eenvoudig.

Mag ik het verschil maken bij je zoon of dochter?

Tijdens een vrijblijvende intake bekijk ik samen met de jongeren en één van de ouders waarom en waar het (even) niet meer lukt. Ik vertrek steeds vanuit de samenhang tussen het gedrag (de klacht), de omstandigheden en de persoonlijkheid van de jongere in wisselwerking met zijn omgeving. 

  • De jongere geeft aan dat het (even) niet meer lukt. Hij/zij kan dit tonen via internaliserende signalen (angst, depressie, negatief zelfbeeld, faalangst,...) of via externaliserende signalen (agressie, gedragsproblemen, ....).

Daarna wordt deze samenhang in een viertal sessies via vragenlijsten, observaties, gesprekken, enzovoort verder uitgediept. Welke omstandigheden, welke gedachten... zorgen ervoor dat het gedrag, de manier van handelen niet (langer) opbouwend werkt.

  • Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon, maar wordt steeds in onderling overleg afgesproken. Gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen zijn voor mij als mens en als orthopedagoog belangrijke waarden.

Na deze sessies wordt in een gesprek met de ouders en/of jongere een plan van aanpak afgesproken. Hierbij kan ik de jongere en/of de ouder ondersteunen om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Interesse?