Therapie bij jongeren

Zorg op maat vanuit mijn ervaring en deskundigheid. 

Vele jongeren tonen via hun gedrag op een grens te botsen binnen deze complexe maatschappij. Zoveel verwachtingen, zoveel keuzemogelijkheden maken het vormen van een realistisch zelfbeeld niet eenvoudig.

Mag ik het verschil maken bij je zoon of dochter?

Tijdens de jaren specialiseerde ik me onder andere in het werken met jongeren met autisme,  met jongeren met allerhande angstproblemen en met jongeren met storend gedrag.  Uiteraard is deze opdeling artificieel en wil Ik - samen met jullie - even stilstaan en luisteren of ik een antwoord kan bieden op jullie vragen.

De start is bij elke jongere - hulpvraaghetzelfde:

Tijdens een vrijblijvende intake bekijken ik samen met één van de ouders en de jongere de samenhang tussen het gedrag (de klacht), de omstandigheden en de persoonlijkheid van de jongere in wisselwerking met zijn omgeving. 

  • De jongere geeft aan dat het (even) niet meer lukt. Hij/zij kan dit tonen via internaliserende signalen (angst, depressie, negatief zelfbeeld, faalangst,...) of via externaliserende signalen (agressie, gedragsproblemen, ....).

Daarna wordt deze samenhang in een viertal sessies via vragenlijsten, observaties, gesprekken, enzovoort verder uitgediept. Welke omstandigheden, welke gedachten... zorgen ervoor dat het gedrag, de manier van handelen niet (langer) opbouwend werkt.

  • Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon, maar wordt steeds in onderling overleg afgesproken. Gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen zijn voor mij als mens en als orthopedagoog belangrijke waarden.

Na deze sessies wordt in een gesprek met de ouders en/of jongere een plan van aanpak afgesproken. Hierbij kan ik de jongere en/of de ouder ondersteunen om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Interesse?