Emotiegerichte therapie


Jongeren met angstproblemen

Angst is een natuurlijk verschijnsel die er voor zorgt dat we alert blijven. Maar soms kan angst verlammend werken, kan angst vermijdingsgedrag installeren, .... soms heeft dit gedrag een positief gevolg, maar meestal verliest dit in de loop der jaren  zijn waarde en beginnen negatieve gevolgen zwaarder door te wegen.  Ik denk hier bijvoorbeeld aan een negatief zelfbeeld, mindere resultaten door faalangst, vermoeidheid door piekeren, eenzaamheid door inperking van de activiteiten, .... 

Misschien kunnen we samen bekijken waar het anders kan. 

Neem vrijblijvend contact op.

Jongeren met agressief gedrag

Boos zijn is een natuurlijk verschijnsel, het toont ons dat onze grenzen overschreden worden. Met vallen en opstaan leren kinderen hoe hun frustratie, boos zijn binnen hun omgeving op een aanvaardbare manier kan getoond worden.

Sommige jongeren hebben echter nood aan een extra ondersteuning omdat ze hun frustratie, hun boosheid tonen op explosievere manier, me minder aangename gevolgen voor henzelf en voor hun omgeving. Vaak toont de jongere via zijn gedrag dat het hem/haar (even) niet lukt. Tijdens de ondersteuning streef ik volgende doelen na: Inzicht geven in de achterliggende emoties, in het proces, stapsgewijs bekijken we hoe frustraties op een andere manier kan getoond worden, ... samen op stap.

Wat vertelt het gedrag of wat vertelt het net niet ?

Samen gaan we op zoek naar de krachten en de gedachten achter het gedrag. We proberen deze krachten om te zetten in opbouwende energie. Zo leggen we de basis om nieuw gedrag te ontwikkelen. Eerst in een andere omgeving, erna in de gekende omgeving. Ook hier is de jongere (en zijn omgeving) mijn kompas.

Mag ik het verschil maken bij je zoon of dochter?