Jongeren met agressief gedrag 

Boos zijn is een natuurlijk verschijnsel, het toont ons dat onze grenzen overschreden worden. Met vallen en opstaan leren kinderen hoe hun frustratie, boos zijn binnen hun omgeving op een aanvaardbare manier kan getoond worden. 

Sommige jongeren hebben echter nood aan een extra ondersteuning omdat ze hun frustratie, hun boosheid tonen op explosievere manier, me minder aangename gevolgen voor henzelf en voor hun omgeving. Vaak toont de jongere via zijn gedrag dat het hem/haar (even) niet lukt.  Tijdens de ondersteuning streef ik volgende doelen na: Inzicht geven in de achterliggende emoties, in het proces, stapsgewijs bekijken we hoe frustraties op een andere manier kan getoond worden, ... samen op stap.

Wat vertelt het gedrag of wat vertelt het net niet ?

Samen gaan we op zoek naar de krachten en de gedachten achter het gedrag. We proberen deze krachten om te zetten in opbouwende energie. Zo leggen we de basis om nieuw gedrag te ontwikkelen. Eerst in een andere omgeving, erna in de gekende omgeving. Ook hier is de jongere (en zijn omgeving) mijn kompas.

Mag ik het verschil maken bij je zoon of dochter?