Jongeren met agressief gedrag

= naar buiten gerichte kwetsbaarheid


Gedrag is communicatie. Je vertelt met je gedrag iets aan iemand binnen een bepaalde context. Gedrag is dus steeds verbonden met een interactiepatroon. Er is een voortdurende wederszijdse beïnvloeding.

Gedrag is niet meetbaar, de beoordeling ervan is steeds subjectief. Jouw gedrag heeft voor jou binnen deze context een waarde.Samen proberen we te vertalen wat het verhaal achter je gedrag is.

Wat vertelt je gedrag of wat vertelt het net niet ?

Samen gaan we op zoek naar de krachten, de gedachten achter je gedrag. We proberen deze krachten om te zetten in opbouwende energie. Zo leggen we de basis om nieuw gedrag te ontwikkelen. Eerst in een andere omgeving erna in de gekende omgeving. Ook hier is de jongere (en zijn omgeving) mijn kompas.ekst hier invullen...