Jongeren met sociale kwetsbaarheid

= naar binnen gerichte kwetsbaarheid 

Jongeren voor wie het samenzijn met anderen niet vanzelfsprekend is. Anderen geven innerlijke of uiterlijk merkbare stress. Dit kan zich manifesteren in vreemd, onaanvaardbaar gedrag waardoor het soms lijkt alsof deze jongere overleeft in plaats van leeft.

Lukt het even niet... of is het een zoekproces van bij het begin...

  • Vriendschap sluiten met leeftijdsgenootjes of met volwassenen vraagt een grote inspanning.
  • Vele, wisselende vriendschappen maar die zorgen toch voor een gevoel van eenzaamheid.
  • Men kiest vriendschappen die niet bijdragen tot een positieve ontwikkeling.
  • De jongeren trekt zich steeds meer en meer terug.
  • De jongeren zoekt zijn veiligheid in de sociale media maar schuwt echte contacten

Deze sociale kwetsbaarheid kan veroorzaakt worden door persoonlijke factoren en/of door omgevingsfactoren. 

Bij persoonlijke factoren denk ik aan een laag zelfbeeld, het niet geloven in eigen kunnen, faalangst, constante onzekerheid, depressieve, negatieve gedachten ...

De omgevingsfactoren kunnen langlopende contextfactoren zijn zoals bv een broer of zus met een beperking, een moeilijke thuissituatie voor deze jongere, ... . Deze context zorgt op een bepaald moment bij deze jongere voor een  kwetsbaarheid waar hulp noodzakelijk blijkt.

        En dan kan mijn hulp een positief sturende kracht zijn.

Maar de omgevingsfactor kan ook een gebeuren zijn : een scheiding, een plots overlijden, maar ook een negatief rapport of beoordeling kan voor de druppel zorgen waardoor het even niet meer lukt ....

       En dan kan mijn hulp een positief sturende kracht zijn

Mijn doelstelling is steeds de weerbaarheid van de jongere te verhogen van binnen uit door te luisteren, te kaderen, gevoelens te kunnen uiten in een veilige omgeving. De jongere zelf is daarbij mijn kompas. Via allerhande methodes wens ik het verschil te maken en de jongere opnieuw te laten geloven in zichzelf. Men kan de omgeving niet veranderen maar men kan de manier hoe men er naar kijkt, hoe men ermee omgaat wel veranderen