visie en werkwijze


Elk gedrag is communicatie. Elk gedrag wordt bewust of onbewust beïnvloed door emoties en gedachten.De wisselwerking tussen deze drie is steeds mijn uitgangspunt. 

Coaching op maat, à la carte met de jongere als mijn kompas

Via een uitdagend en inspirerend coachingsgesprek activeer ik een ander denkproces bij de jongere. Vanuit een geïnteresseerde luisterhouding stimuleer ik de jongere om anders te kijken, te denken en nieuwe wegen te bewandelen.  Samen gaan we op zoek naar nieuwe uitdagingen, mogelijkheden om grenzen te verleggen.

De structuur als kapstok voor mijn coachingsgesprekken ontdekte ik in de de opleiding 'inspirerend coachen' van Jef Clement. De vijf domeinen in de coachingsdans zijn :

 • exploreren van het doel - de gewenste situatie
 • exploreren van de realiteit - de huidige situatie
 • explorerenvan hulpmiddelen en krachtbronnen
 • exploreren van mogelijkheden en opties
 • het maken van een plan om zo tot beslissingen en acties te komen.

De dynamiek tussen mezelf en de jongere, mijn ervaring en onze persoonlijkheden zorgen ervoor dat elk coachinggesprek uniek wordt. Heb je interesse mail dan naar                  info@het-verschil-petra.be

Coaching is dus steeds toekomstgericht en richt zich op de krachtbronnen binnen de jongere en zijn omgeving. Elk coachingsgesprek eindigt met concrete voornemens en plannen. Ervaring leerde me dat kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben en dit zowel bij jezelf als in je omgeving. (= sneeuwbaleffect)

Psychotherapie vanuit orthopedagogisch standpunt

Wanneer gevoelens dominant worden en dit in meerdere situaties is het belangrijk om naar het verleden te kijken en mogelijke oorzaken in kaart te brengen. Bepaalde gebeurtenissen, gedachten, gevoelens moeten eerst ruimte en plaats krijgen vooral men verder kan in het heden. Schakel per schakel worden zaken hanteerbaarder en krijgen ze hun plaatsje. Deze aanpak valt bij 'het verschil' onder psychotherapie. 

Luisteren naar de jongere en de ouders in een vrijblijvende intake is dan ook steeds mijn eerste essentiële stap. 

Mijn doelgroep  : kwetsbare jongeren vanaf 6 jaar 

Onder kwetsbare jongeren versta ik jongeren die zich niet goed in hun vel voelen.

Elke indeling is in sé al verengend maar om praktisch te kunnen werken start ik toch vanuit drie doelgroepen : Wie onder welke doelgroep valt, kun je lezen in de volgende pagina'

  • jongeren met sociale kwetsbaarheid = naar binnen kerende kwetsbaarheid
  • jongeren met leer-/studeermoeilijkheden = naar leren gerichte kwetsbaarheid
  • jongeren met belemmerend gedrag = naar buiten kerende kwetsbaarheid


.