IQ-onderzoek bij jongeren

Een intelligentieonderzoek, ook wel een IQ-onderzoek genoemd, is een onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden van jongeren.

De resultaten worden verwerkt, geanalyseerd en uitgeschreven in een overzichtelijk verslag. Dit verslag bezorg ik u uiterlijk twee weken na het testmoment.


Waarom een IQ-test:

  • Om een duidelijk beeld te krijgen van wat je zoon/dochter goed kan en wat je zoon/dochter moeilijker vindt (sterkte- zwakte analyse).
  • Als onderdeel van een onderzoek naar een leer- en/of ontwikkelingsstoornis.
  • Om recht te hebben op terugbetaling van logopedie door een ziekenfonds.

Wat houdt een IQ-test concreet in?

  • Het IQ-onderzoek gebeurt met de Wisc-V die uit verschillende onderdelen en opdrachten bestaat bv figuur nabouwen, redeneren, blokpatronen, begrippen uitleggen, ...
  • Het testmoment gaat steeds door in de praktijk te Westkapelle. Je brengt je zoon/dochter en komt hem/haar twee uur later terug ophalen.
  • Het testmoment wordt steeds in de voormiddag gepland zodat je kind uitgerust is en geconcentreerd kan werken. Als dit betekent dat uw zoon of dochter afwezig moet zijn op school, maak ik een afwezigheidsattest op voor school.

Praktisch

  • Een IQ-onderzoek, het opmaken van een verslag 
  • door gemaild en telefonische bespreking: 150 euro 
  • door gemaild en uitgebreid persoonlijk gesprek: 175 euro
  • Bij sommige mutualiteiten wordt er terugbetaling voorzien.