Bijles wiskunde - studeren

Wiskunde  vergelijk ik vaak met een huis.  Een huis gebouwd op een zwak fundament, verliest op een bepaald moment zijn stevigheid.  Wiskunde verder bouwen op een zwakke basis, wordt op een bepaald niveau een uitdaging. Wie de basis niet begrijpt, wie hiaten vertoont in de basis,  botst vaak op dezelfde grenzen, met vele frustraties tot gevolg.

Mag  ik het verschil maken bij jouw zoon/dochter? 

Vanuit mijn jarenlange ervaring als ondersteuner van jongeren met dyscalculie in het buitengewoon onderwijs en mijn vele bijscholingen ga ik, samen met de jongere op zoek naar de hiaten. Soms is een √©√©nmalige ondersteuning voldoende, soms zijn meerdere sessies mogelijk.  Ook een extra duwtje net voor de examens behoort tot de mogelijkheden. 

Maak vrijblijvend een afspraak op info@het-verschil-petra.be

_________________________________________________________