Elke aanpak is uniek en à la carte.  Ik streef steeds naar maatwerk.  

Maar ik weet  uit ervaring dat een richtlijn positief en inspirerend werkt.     

Mijn startpunt is steeds een intake met de jongere en zijn ouder(s).

                  De verwachtingen, vragen worden op een respectvolle manier beluisterd;

bij interesse, aarzel niet en mail naar info@het-verschil.petra.be 

Mogelijke begeleidingen    

 * coachingsgesprekken 

                     - een viertal gesprekken met de jongere om de 2 à 3 weken 

                     - opdrachten, inoefenmomenten thuis

                     - een evaluatie gesprek met de jongere en zijn ouders

   * psychotherapie 

                      -  samen brengen we het heden en het verleden in kaart

                      -  welke gevoelens, gedachten spelen een rol    

                      - meerdere sessies lijken me hier wenselijk         

   * begeleiding voor jongeren met leerstoornissen  

                      - begeleiding van jongeren die het leesproces niet onder de knie krijgen  

                      - begeleiding van jongeren de de basis van wiskunde niet onder de knie krijgen 

                      - mijn expertise is gericht op  leerstof  lagere school en eerste graad secundair 


bij interesse, vragen aarzel niet en mail naar info@het-verschl-petra.be